Strona główna Strona główna
Witaj na moim blogu

Witaj Od jakiego? czasu chodzi?o mi po g?owie prowadzenie bloga. Wi?c czemu? by nie za?o?y?. Blog b?dzie po?wi?cony w wi?kszo?ci anime, ale te? od czasu do czasu b?d? pisa? o grach czy muzyce. My?l? si? g????wnie skupi? na recenzjach/opiniach/polecajkach ogl?danych/granych przeze mnie rzeczach. Jako, ?e s? okresy kiedy ko?cz? bardzo du?o ma?ych serii, nie widz? potrzeby robienia osobnych artyku????w o nich. wi?c my?l? prowadzi? wpis "Relacja z tygodnia". B?d? go publikowa? raz na tydzie?/dwa. Mam zamiar w nim pisa? o obejrzanych seriach, ostatnich ogl?danych odcinkach z serii kt???re wychodz?, grach w kt???re grywa?em. Jako ?e od d?u?szego czasu mam zaleg?o?ci w wielu seriach, od jesieni 2017 odpu?ci?em sobie ogl?danie anime sezonowo. Wi?c nie b?d? prowadzi? osobnych wpis???w o anime z najnowszego sezonu i moich reakcjach. Czasami my?l? te? robi? wpisy og???lnie o gatunku, moich przemy?leniach, itp.Autor: SebastianOrf3